ਸੀਨ ਜੇਮਸ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ > ਸੂਚੀ > ਸੀਨ ਜੇਮਸ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਟਿਕਾਊ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਹਜ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।

ਸੀਨ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਬਲਫਰੋਗ ਪਾਵਰ, 100% ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਰਬਨ ਫੁਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਲਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ