ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

BG ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ!

ਅਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਿਲਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।

ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਕੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਐਕਸਟਰਾਵੇਗਨਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਲਦਾਇਕ ਲਾਈਨ ਅੱਪ ਦੇਖੋ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ