ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ:

ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਕਾਲਤ, ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ:

ਇੱਕ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ:

ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ

ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਮਲਿਤ

ਅਸੀਂ DEIB (ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸੰਬੰਧਿਤ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਯੋਗ

ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਧੰਨਵਾਦ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਖੰਡਤਾ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚਤਮ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ

ਅਸੀਂ ਮਨੋਬਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ।

 

 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ 2024-2029 ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖੋ ਇਥੇ.

 

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ