ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ:

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 
ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ:

ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 
ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ:

ਇਕੁਇਟੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ- ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲਟਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ (EDI) ਚਾਰਟਰ।

ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ - ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ - ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਮਾਨਦਾਰੀ - ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਡੋਲਤਾ - ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 
ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ:

 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਾਊ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ

 

 

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ