ਖੋਜ
ਇਸ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਸ੍ਟ੍ਰੀਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ। ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ!

ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਛਾਂਦਾਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈਂਡਫਿਲ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। 

*ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ

ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਈਵੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਾਲੰਟੀਅਰ

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:

pa_INਪੰਜਾਬੀ